Produkto kategorijos
 

PRIVATUMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKA

Ria Apyrankes

Buveinės arba veiklos vykdymo adresas: Klaipeda, Smilteles 29-72 Lt-94260

 

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Naudodamiesi paslaugomis, jūs patikite mums savo informaciją. Ši privatumo politika skirta tam, kad suprastumėte kokios informacijos mes prašome, kodėl tai darome ir kur ji naudojama.

Jūsų informacija gaunama atliekant užsakymą. Ši informaciją sudaro vardas, pavardė, adresas, miestas, pašto kodas, email ir telefono numeris. Visus apmokėjimus apdoroja sertifikuotos finansinės institucijos. Mes nesaugome ir neturime priėjimo prie jokios finansinės informacijos.

Mes gerbiame jūsų privatumą, saugome jūsų informaciją ir stengiamės užtikrinti malonų bei saugų internetinį apsipirkinėjimą. Mes niekada nesidaliname savo klientų informacija su trečiosiomis šalimisį. Jei turite klausimų dėl privatumo politikos, kreipkitės info@riaapyrankes.lt

Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome.

Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys

Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą

Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@riaapyrankes.lt
2. Pranešdami mums telefonu: +37063767904;

APIBENDRINTA STATISTIKA

Ria Apyrankės gali rinkti statistiką apie savo tinklalapių lankytojų elgseną. Ria Apyrankės gali demonstruoti šią informaciją viešai arba teikti ją kitoms šalims. Vis dėlto, Ria Apyrankės neatskleidžia tapatybę atskleidžiančios informacijos.

SLAPUKAI

Slapukas yra informacijos, kurią tinklalapis išsaugo lankytojo kompiuteryje ir kurią lankytojo interneto naršyklė pateikia tinklalapiui kaskart šiam lankytojui sugrįžus, eilutė. Ria Apyrankės naudoja slapukus, kad galėtų atpažinti ir sekti lankytojus, jų naudojimąsi Ria Apyrankės tinklalapiu ir jų tinklalapio prieigos pageidavimus. Ria Apyrankės lankytojai, kurie nenori, kad jų kompiuteriuose būtų saugomi slapukai, prieš naudodamiesi Ria Apyrankės tinklalapiais turėtų atitinkamai sureguliuoti savo interneto naršyklių nustatymus taip, kad slapukų būtų atsisakoma; tai gali neleisti jiems naudotis kai kuriomis Ria Apyrankės tinklalapių funkcijomis, kurios be slapukų pagalbos gali neveikti.


Vartotojų teisę pasinaudoti neteismine skundų

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymus ar skundus pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

PREKIŲ KATALOGAS

ria apyrankes